Wijkcomité Hof te Berkel

Het Wijkcomité komt 4-6 keer per jaar bij elkaar, om actuele zaken te bespreken.
Wil jij helpen bij de leefbaarheid in de wijk of een project opstarten? Sluit dan een keer aan bij de vergadering of neem contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit:
Joost van Daal – voorzitter
Nicole Kleuskens – secretaris en penningmeester
Ellen Hendriks
Gerard Hesen
Jolanda Koster

Anny Arts sluit aan namens groengroep Hof te Berkel
En medewerker Zorggroep sluit aan.


Contactgegevens Wijkcomité Hof te Berkel:
Naam KvK: Stichting Gemeenschappelijke Belangen Hof te Berkel
Banknummer: NL18 RABO 0309 0882 91
t.n.v. St. Gem. Belangen Hof te Berkel
KvK inschrijfnummer: 65737318
RSIN: 856237905
Postadres: DR. van de Meerendonkstraat 1
Emailadres: info@wijkhofteberkel.nl


De doelstellingen van Wijkcomité Hof te Berkel:

  • Het realiseren en faciliteren van activiteiten en voorzieningen binnen de wijk Hof te Berkel, voor de bewoners en samen met de bewoners
  • De fysieke beweging van de (individuele) wijkbewoners stimuleren
  • Verbindingen leggen tussen de verschillende generaties wijkbewoners
  • Het bevorderen van de algemene leefbaarheid binnen de wijk
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn
  • Bestuursleden en deelnemers aan werkgroepen zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning anders dan vergoeding van gemaakte kosten

Het wijkcomité Hof te Berkel heeft direct na de oprichting in 2016 de ANBI-status aangevraagd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Wijkcomité Hof te Berkel is een Stichting die voor meer dan 90% een sociaal belang dient en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).