Contactgegevens Wijkcomité Hof te Berkel:

Naam: Stichting Gemeenschappelijke Belangen Hof te Berkel
Banknummer: NL18 RABO 0309 0882 91
t.n.v. St. Gem. Belangen Hof te Berkel
KvK inschrijfnummer: 65737318
RSIN: 856237905
Postadres: Dr. van de Meerendonkstraat 1
Telefoonnummer:
Emailadres: info@wijkhofteberkel.nl