Mariaverering bij Mariabeeld – 16 mei

In de wijk staat een mooi Mariabeeld. Een fijne plek om even tot rust te komen.
Op maandagavond 16 mei om 18.30 zal er een Mariaviering plaatsvinden bij het beeld.

Het thema: Maria, bron van hoop en troost in verbondenheid

Maria
De meest aanbeden en inspirerende vrouw door alle eeuwen heen in de Rooms Katholieke kerk is Maria. De verering van haar kent talrijke vormen en gebruiken. Zo zijn er overal in de wereld talrijke bedevaartplaatsen, welke jaarlijks honderdduizenden mensen bezoeken. Ook onze wijk Hof te Berkel heeft een heel bijzonder en mooi Mariabeeld. Regelmatig komen hier nog bezoekers een kaarsje opsteken, bloemen neerleggen en bidden er voor troost en kracht om door te gaan.

Hoop en troost
In de teksten en gezangen laten we ons gezamenlijk inspireren. Twee muzikanten zullen bekende Marialiederen zingen die u wellicht bekend in de oren zullen klinken. Daarnaast zullen enkele gedichten worden voorgedragen en is er de mogelijkheid om zelf een lichtje te ontsteken voor uw eigen intenties/wensen. Een veel gehoorde wens op dit moment is bijvoorbeeld ‘vrede in de wereld’. Maar ook de wens dat een geliefde mag genezen van een ziekte. Maria wordt gevraagd iemand bij te staan met kracht, troost, hoop en genezing.

Bloemen

Wanneer u het fijn vindt willen we u vragen een bloemetje mee te nemen om bij het Mariabeeld neer te leggen.