Wijkcomité Hof te Berkel

Het wijkcomité Hof te Berkel heeft direct na de oprichting in 2016 de ANBI-status aangevraagd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Aangezien de Stichting voor meer dan 90% een sociaal belang dient wordt dit door de Belastingdienst aangemerkt als een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).


Contactgegevens Wijkcomité Hof te Berkel:
Naam: Stichting Wijk Hof te Berkel
Banknummer: NL18 RABO 0309 0882 91
t.n.v. St. Wijk Hof te Berkel
KvK inschrijfnummer: 65737318
RSIN: 856237905
Postadres: Hof te Berkel 4, 5961 KX Horst
Telefoonnummer: 077-8515578
Emailadres: info@wijkhofteberkel.com


Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Joost van Daal
Secretaris: Nicole Kleuskens
Penningmeester: Jos Verstappen
Bestuurslid: Joke Maria Kleij-Nederlof
Bestuurslid:
Bestuurslid: Gerard Hesen
Bestuurslid: Jolanda Koster


De doelstelling van de Stichting:

  • Het realiseren en faciliteren van activiteiten en voorzieningen binnen de wijk Hof te Berkel in Horst
  • De fysieke beweging van de (individuele) wijkbewoners stimuleren
  • Verbindingen leggen tussen de verschillende generaties wijkbewoners
  • Het bevorderen van de algemene leefbaarheid binnen de wijk
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn
  • De Stichting kent geen beloning toe aan bestuurders
    Bestuursleden en deelnemers aan werkgroepen zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning anders dan vergoeding van gemaakte kosten
  • De Stichting heeft geen betaald personeel in dienst
  • De Stichting is notarieel geregistreerd en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het actuele beleidsplan & de statuten kunt u hier inzien.