Wijkcomité Hof te Berkel

Het wijkcomité Hof te Berkel heeft direct na de oprichting in 2016 de ANBI-status aangevraagd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Wijkcomité Hof te Berkel is een Stichting die voor meer dan 90% een sociaal belang dient en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).


Contactgegevens Wijkcomité Hof te Berkel:
Naam KvK: Stichting Gemeenschappelijke Belangen Hof te Berkel
Banknummer: NL18 RABO 0309 0882 91
t.n.v. St. Gem. Belangen Hof te Berkel
KvK inschrijfnummer: 65737318
RSIN: 856237905
Postadres: DR. van de Meerendonkstraat 1
Emailadres: info@wijkhofteberkel.com


Het bestuur bestaat uit:
Joost van Daal – voorzitter
Nicole Kleuskens – secretaris en penningmeester
Ellen Hendriks
Gerard Hesen
Jolanda Koster

Anny Arts sluit aan namens groengroep Hof te Berkel
En medewerker zorggroep sluit aan.

Het Wijkcomité komt 4-6 keer per jaar bij elkaar.


De doelstellingen van Wijkcomité Hof te Berkel:

  • Het realiseren en faciliteren van activiteiten en voorzieningen binnen de wijk Hof te Berkel, voor de bewoners en samen met de bewoners
  • De fysieke beweging van de (individuele) wijkbewoners stimuleren
  • Verbindingen leggen tussen de verschillende generaties wijkbewoners
  • Het bevorderen van de algemene leefbaarheid binnen de wijk
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn
  • Bestuursleden en deelnemers aan werkgroepen zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning anders dan vergoeding van gemaakte kosten